Добре дошли в goldfishes.alle.bg

Болести


Съдържание на страницата Болести:
1. Как да действаме бързо при рибка, която е много болна?  
2. Стрес
3. Отравяне с Амоняк
4. Отравяне с нитрити
5. Други болести


Най-често рибките боледуват от лоши грижи, затова вижте дали аквариума не им е тесен, с каква храна ги хранете и колко пъти им сменяте водата.

Как да действаме бързо при рибка, която е много болна?

         Какво да правим, когато видим че рибката ни е много болна и трябва да действаме бързо? Ако нямате престояла вода, налейте прясна от чешмата, но със средна температура /около 20°C/ в правоъгълен съд /ако може прозрачен/ без да поставяте в него растения или други декорации. Сложете болната рибка в съда с вода и й сипете малко храна. Ако виждате, че тя умира /обръща корем или е неподвижна/ се опитайте да я накарате да не е с обърнат корем и да се движи с помощта на лъжица или друг безвреден предмет, който не е остър и използван. Сложете съда с болната рибка на място, което е тихо, няма пряка светлина и температурата е средна /не повече от 23 °C и не по-малко от 19 °C, защото златните рибки са студеноводни/. Не я слагайте на място, което е много тъмно/примерно банята/ и в има най-различни миризми /кухнята/ или е прашно и мръсно. След като рибката дойде в съзнание започнете да я наблюдавате: какъв цвят е, как се движи, какви са й хрилете и перките и т.н.. Когато забележете нещо странно трябва веднага да реагирате. 
          На този адрес - http://www.bgvet.org/animals/pets/decfish/dis/test.php можете да посочите симптомите на вашата рибка. За да видите от какво е болна и как да я излекувате натиснете Определи. 
          Така вие ще можете да излекувате вашата рибка.

Стрес

     Вашите рибки могат да получат стрес от неподходящи условия (температура, нива на амоняк, нитрити и други вещества във водата), външни въздействия върху аквариума (силен шум,  ярка светлина, често почистване, разместване на вътрешната декорация и  др.), постоянно преследване от страна на други обитатели на  аквариума, болести и паразити.


     Можем да познаем, че една рибка има стрес, ако тя има
 раздразнени  хриле (рибите се търкат в предмети или в дъното на аквариума, сякаш се  чешат), промяна на цветовете (най често избледняване), постоянно  свити до тялото плавници и странно поведение.


     Някои от признаците  могат да бъдат и симптоми на най-разнообразни заболявания. От своя  страна болестите могат да бъдат както причина, така и следствие от  стреса, а най-често се появяват тогава, когато рибите са подложени на  стрес.


Отравяне с Амоняк

            Отравянето с амоняк е един от най-големите убийци в аквариума. То се случва най-често в нов аквариум. Но също така може да се стане и в установен аквариум, когато наведнъж са добавени много нови рибки, филтрацията спре поради изключено захранване или повреден филтър. Може и ако колониите нитрифициращи бактерии умрат вследствие на  проведено медикаментозно лечение или рязка промяна на параметрите на водата.

         Симптомите за амоняк при рибките са ако те дишат задъхано до повърхността на водата, имат силно зачервени или лилави хриле, вяли са и отпуснати. Рибките са загубили апетит, лежат на дъното и се забелязват червени жилки и язви по плавниците и тялото.

         Амонякът се произвежда от рибите и всички други животни, включително и от самите нас. Поради неговата токсичност повечето животни веднага го преобразуват в по-безвредни субстанции и го изхвърлят с урината. Рибите прескачат тази фаза и постоянно отделят амоняк във водата чрез специални клетки на хрилете си. В големите природни басейни той веднага се разтваря до безвредни концентрации. Но в аквариума концентрацията му може бързо да скочи до опасни нива ако постоянно не се отстранява. Това обикновенно става чрез биологичната филтрация. Допълнителни количества амоняк се получават и от разграждане на храната, изпражненията и детрита.

        Отравянето с амоняк може да стане внезапно или за период от няколко дни.

        Първоначално рибите се издигат на повърхността задушавайки се за въздух. Хрилете им започват да се оцветяват в наситено червено или лилаво и изглеждат като кървящи. Рибките загубват апетит и стават по-отпуснати. В някои случаи лежат на дъното с прибрани перки.

       Ако отравянето продължи започва увреждане на тъканите което се проявява като зачервени жилки и кървящи язви по тялото и перките. Вътрешните поражения са върху мозъка, органите и централната нервна система.

      Можете да излекувате рибките, ако се понижи Ph под 7, подмените  25 – 50% от водата в аквариума. Ако няма налична престояла вода, може да се използва прясна като се пуска силна струя във възможно по-широк съд. Да се внимава водата да е със същата температура като в аквариума. Трябва да се използват се препарати за неутрализиране на амоняка и да се прекрати или силно да се намали храненето за няколко дни.

     Ако нивото на амоняк се е покачило над 0.1 мг/л трябва да се започне незабавно лечение. Понижаването на Ph ще доведе до бързо облекчение защото при Ph>7 амонякът е особено токсичен.
 
    Може да са необходими няколко смени за кратък период за да се свали нивото на амоняка под 0.1мг/л.

     Ако рибките изглеждат много пострадали използването на препарати за неутрализиране на амоняка е препоръчително. Те свързват или „замаскират“ амоняка в много по-малко токсични съединения. Такива са някои фирмени препарати и Цеолита, който замества амонячните молекули във водата със натриеви.

      При нива на амоняка <0.1 мг/л рибите са под стрес, дори и да не изглеждат в беда. Нива дори и по-ниски от това могат да бъдат фатални ако това продължи няколко дни. Тъй като амоняка е силен дразнител рибите започват да се почесват по камъните или други предмети. Това може лесно да доведе до грешния извод, че има някакво паразитно заболяване. Затова е критично важно да се прави ежедневно тестване на водата докато съдържанието на амоняк стане почти 0 (нула). Ако нивото на амоняка е било високо продължително време не е изключено да има смъртни случаи дори и след намаляване на концентрацията му.

      За да не се отровят вашите рибкиувеличавайте населението на аквариума бавно, хранете умерено и отстранявайте неизядената храна, подменяйте редовно част от водата, често тествайте водата за да уловите проблемите на по-ранен стадий.

      За да се избегне смъртта на рибки от амонячно отравяне трябва да се предотвратят скокове на съдържанието на амоняк. В нов аквариум пуснете само няколко (2-3 бр.) рибки първоначално и не добавяйте никакви нови риби докато не се установи биологично равновесие. Това обикновенно става за не по-малко от 3-4 седмици. Дори и при установен аквариум никога не добавяйте много рибки наведнъж и избягвайте пренаселването.

    Хранете рибите умерено. Колкото и да ви се иска не слагайте повече храна отколкото рибите могат да изядат за 2 минути. Почиствайте през 2-3 дена аквариума и отстранявайте фекалиите, останките от храна и други замърсители. Ако филтърът спре по някаква причина тествайте за амоняк 1 ден по-късно, за да сте сигурни че колониите от нитрифициращи бактерии не са увредени.


Отравяне с нитрити

        Нитритното отравяне следва плътно по петите отравянето с амоняк като основен убиец на аквариумни рибки. Точно когато си мислите, че проблемите ви са свършили след като сте загубили половината от рибките си след отравяне с амоняк, нитритите се повишават и излагат отново аквариума ви на риск. Всеки път когато се повиши нивото на амоняк трябва да се очаква повишение и на нитритите. За да се избегнат такива отравяния правете тестове когато пускате нов аквариум, когато добавяте нови риби, когато е имало проблеми с филтъра и след лечение на болни рибки.

        Когато рибите са отровени дишат тежко до повърхността на водата, потъмняват или хрилете им стават кафяви, стоят пред изходната дюза на филтъра и са много отпуснати.

        Наблюдава се учестено дишане  Нитритите  се получават в І фаза на процеса на нитрификация когато бактериите преобразуват силно токсичния амоняк в по-безвредните нитрити. Това води до повишаване на нивото на нитритите и развитието на други полезни бактерии. Те преобразиват нитритите в нитрати които са сравнително безопасни при нива под 30 мг/л. Ако заради това че процеса на биологична филтрация все още не е стабилизиран или пък е настъпила рязка промяна на условията в аквариума може да започне натрупване на нитрити до нива, които са токсични за водните обитатели.

        При отравянето с нитрити кръвта на рибите става кафява на цвят поради повишеното съдържание на метемоглобин. Метемоглобина е изменен хемоглобин които не може да пренася кислород. Това  пречи на кръвта да пренася кислород и рибата може буквално да се задуши, независимо че съдържанието на кислород във водата е достатъчно. Различните видове риби понасят различна концентрация на нитритите. Някои може само да станат апатични а други да умрат внезапно без видими признаци на заболяване. Риби които са изложени продължително дори и на ниски нива на нитрити (под 0.5мг/л) страдат от увреждане на имунната система и са податливи на вторични заболявания като ихтиофтириус, червени язви и загниване на перките, както и бактериални инфекции.

         За да излекувате вашите рибки трябва да се направи се мащабна смяна на водата. Препоръчително е това да стане на няколко пъти за едно денонощие но на по-малки дози – до 15-20%. Да се добави едра морска сол във водата, да се ограничи на количеството на храната и да се повиши аерацията.

        Добавянето на 3 гр/л (1 равна чаена лъжичка на 1л вода) сол във водата предотвратява образуването на  метемоглобин. Добавяне на сол не се препоръчва ако в аквариума има сомчета, безгръбначни и ценни растения, защото е много опасно за тези видове. Трябва да се усили аерацията за да се повиши съдържанието на кислород във водата. Трябва да се ограничи храненето и да не се добавят нови риби докато нивата на амоняк и нитрити не паднат до 0.

Следвайте препоръките за лечение на амонячно отравяне /по-горе/, защото те са същите. Трябва много да се внимава след пик на амоняка, защото е много вероятно да последва и повишение на нитритите в аквариума.


Други болести

          Колкото и да е грижовен всеки акварист, понякога в аквариума може да попадне отровно вещество или причинител на заразяване. В добре поддържани аквариуми с редовно опреснявана вода, спазване на карантинния период за новите обитатели и правилното хранене и боравене с храните, заболяванията са рядкост.
   Болестите могат да бъдат наследствени, предизвикани от неправилни грижи за аквариума и предизвикани от плесени, бактерии, вируси и паразити.

         Наследствените болести при рибите са сравнително малко. При аквариумните рибки  понякога се получават различни дефекти и уродства. Засягат се вътрешни органи или външният вид на рибата. Раждат се риби с деформирани глави, гръбнак, без перки, слепи и др. Често се случва да има безплодие или отклонения от видовото характерно поведение, което прави размножаването невъзможно. Някои дефекти във външния вид се използват за селекция на необичайни форми и цветове. Необходимо е неподходящите, грозните и болните рибки да се отстраняват чрез строг подбор. Хибридните форми също са нежелани и такива рибки трябва да живеят изолирано и да не се допускат за размножаване. Тези риби са по-податливи на заболявания.БОЛЕСТИ


Аноксия (кислороден глад)
      Разтворимостта на Кислорода при повишаване на температурата на водата се понижава. Прекомерно гъста растителност или населен с рибки аквариум може да доведе до тяхното измиране, особено нощно време когато не само рибките , но и растенията дишат кислород от водата. Като извод се налага, че внимателно трябва да преценим какви и колко обитатели ще поставим в аквариума, така че да нямаме проблеми с “кислороден глад”. При аварийни ситуации, за обогатяване на водата с кислород, може да използваме Кислороден прекис (15% - тен разтвор  1г/1л).


Киселинна болест (Ацидоза)
      За безопасни стойности на pH , при сладководните водни обитатели, се счита нивото 5,5. По-ниските стойности са опасни. При Киселинна болест рибките извършват кръгови движения, отказват храна, хрилните капачки  леко се отварят и се засилва отделянето на слузесто подобно вещество. Ако не вземете бързи мерки рибката бързо ще умре.


Основна болест (Алкалоза)
      Дълъг престой на рибките във вода с pH, по-висока от 9 предизвиква в тях Алкалоза. При процеса на фотосинтеза и дишане, в пренаселените аквариуми се получава допълнително отделяне на CaCO3, който се полепва, като тънка бяла пелена по повърхността на листата на растенията и стените на аквариума. В крайна сметка това съединение се преработва от растенията до Ca(OH)2 , което рязко повишава pH. По този начин масовото измиране на рибките е гарантирано. При аварийна ситуация от подобен род, предотвратяването на катастрофата може да се постигне с Натриевдихидрофосфат или Калиевдихидрофосфат (50г на 100л) или ако не можете да намерите вземете един сифон за газирана вода и го сипете в аквариума.
Помнете, че прехода от основна към кисела среда на аквариумната вода не бива да става рязко. Максимално допустимата скорост е 0,3-0,5 pH/2 часа. Колкото по-плавно стане прехода, толкова по-вероятно е да не загубите нито една рибка.


Неправилно хранене
      Обилната и еднообразна храна в пренаселен аквариум и ред други фактори довежда до изменения на вътрешните органи. Запекът и Воднянката при рибките много често са в резултат дегенерацията на червата и сърцето. Отделянето на дълги, нишковидни екскременти е следствие от сериозно прехранване. Хроничното протичане на тези болести променя в рибките координацията на движенията им (главата започва да се държи нагоре), раздуване на коремната област и общо отравяне. Гладна смърт може да настъпи и от прехранване. Колкото повече храна поглъщат рибките, толкова по-малко хранителни вещества се усвояват от организма им, като е възможно дори, усвояването съвсем да спре и тогава храната се превръща в отрова. Понякога се случва, в замърсена вода, раздразнената “странична линия” на рибката да накара организма да отделя слузесто вещество, натрупващо се и приличащо на много тънки бели червейчета. Най-често те се появяват около главата и по тялото. След време на мястото на одраскване по тялото на рибката, се образуват малки язвички, които когато се запушат със слуз и боклуци се превръщат в истински кратери. Такива симптоми се забелязват при по-едрите видове(златни риби), защото при малките просто се оставят без внимание. 


Малокръвие (Анемия)
      Най-често Анемия се развива при големи риби живеещи в тесни аквариуми със слаба аерация и само механично пречистване на водата. Предпоставки за развитие на тази болест има при липса на достатъчно белтъци, витамини и аминокиселини в храната. Външните белези на Анемията се изразяват във вяли движения на рибките, лош апетит и нарастваща дистрофия. Възможно е Анемията да бъде причинена от паразити (бактерии), като Cryptobia, Trypanosoma и др.


Газова емболия
            Рязкото променяне на налягането (при понижаване), довежда до отделяне на разтворените газове в кръвта и тъканите на рибката, в свободно състояние под формата на малки мехурчета (емболии). Тези мехурчета са пагубни за кръвоносната система и органите, на практика рибката умира от задушаване поради невъзможност да се пренася кръв по кръвоносната система. Затова при транспортиране на рибки, разпечатване на затворени обеми с рибки или пускане на рибки в среда бедна на кислород, трябва да действаме внимателно. При частична подмяна водата в аквариума с нова, ако не сме взели мерки по де хлориране и дегазиране е възможно да се получи ефект на Газова емболия. Симптомите са плуване на рибите на страни, появяване на мехурчета под люспите и около очите.


Отравяне с въглероден диоксид
             При концентрация над 30 мг/л. Получава се при специално подаване на CO2 от собственика на аквариума.
Рибата диша бързо и тежко, стои на повърхността.
Спира се подаването на CO2, засилва се аерацията. Може да се добави 3% водороден прекис 20 мл/100 л. вода.


      Болестите предизвикани от плесени обикновено са причинени от сапрофитните водни плесенни гъбички, които раста по гниещите животински и растителни остатъци, но има и други опасни плесени. Плесенните гъбички са обикновено вторични инфекции в повредените тъкани. Плесените често съпровождат бактерийни кожни заболявания и бактерийно разпадане на перките. В тези случай се лекуват първичните бактериални инфекции, а вторичното плесенясване ще изчезне само.


Сапролегниоза
      Видовете от рода Saprolegnia и Achlya се превръщат лесно в паразити.. Нападат както тялото, така и вътрешностите на рибите. Развиват се навсякъде, където има недостиг на кислород под влияние на натрупаната гниеща органика. Такава има при прехранване, недостатъчно аериране, липса на опресняване на водата или недостатъчна такава. Липса на биологична филтрация. Плесените могат да поразят и здрави риби, които имат механични увреждания на целостта на кожата или дори само на защитния слузест слой, получени в следствие на агресия или отъркване в поставен в аквариума неподходящ предмет.

       При по слаба инфекция помага продължителна баня в трипафлавин или с малки количества малахитово зелено. При големи инвазии се употребяват антибиотици. Ползването на лекарства на специализираните фирми за акваристика също дава добри резултати.


Бранхиомикоза (Хрилно гниене)
      Опасна патогенна гъбичка, предизвикваща тежко заболяване по хрилете на рибите. Най-често засяга млади риби.
     
      Рибите плуват бавно. Не реагират на храна, хрилете им са набъбнали, сраснали и по-тъмни от обикновено, с по-светли краища. Увеличено е отделянето на слуз и хрилните капачета се повдигат и се отдалечават от хрилете. Типично е вторично заразяване с плесени, с което състоянието на рибката още повече се влошава. Дишането им е затруднено и те бавно умират.
      

Ихтиофоноза
      Много опасно гъбно заболяване. Заболяват всички сладководни и морски риби. 
    
      Най-често се образуват цисти в черния дроб, бъбреците и полезните жлези на рибата. Те обикновено са ограничени с тъмен пигмент. Диагностирането е изключително трудно. Рибите могат да имат както изпъкнал, така и издут корем.
   

Язвена болест (ихтиоспоридиум)
      Това заболяване може да бъде предизвикано и от камшичестите от рода Spironucleus и от някои спорови.
   
      Поразените от Ichthyosporidium риби, имат набръчкана кожа поради настръхването на люспите, по които се образуват възелчета и малки язви. Рибите често движат перките си не координирано, което обаче може да е причинено от хиповитаминоза В1.
    

Афлатоксикоза
      Причинява се плесента Aspergillus flavus. Напада храни съхранявани в неподходящи или влажни условия. Върху такива храни често се образува жълта плесен, която е в състояние да синтезира много химични съединения някои, от които са изключително канцерогенни. Афлатоксинът образуван от плесента причинява карцинома или хепатома на черния дроб на рибите. Веднъж развил се ракът е нелечим. Афлатоксикозата е опасна и за човека. Вдъхването на плесенния прах може да има фатални последствия, тъй като причинява белодробен рак.
Можем да предпазим нас и рибите, като съхраняваме грижливо храната. Тази, на която е изтекъл срока на годност или имаме съмнения, трябва да се унищожи като се изгори.

      Бактериите са едноклетъчни организми, които нямат клетъчно ядро. Много от тях причиняват сериозни заболявания по рибите. Поставянето на точна диагноза е трудно.


Нитратно отравяне
         Специфични признаци няма - може да се наблюдават признаци, характерни за общо отравяне:
Бледа окраска, безпокойство, загуба на апетит, постепенно изтощение, ускорено движение на хрилете, свити плавници, вялост.
Причини: Лоша грижа за рибките - особено прехранване или пренаселване на аквариума, съчетано с нерегулярна смяна на водата.
Лечение: Отстраняване на причините за повишеното съдържание на нитратите (концентрация под 20 мг/л). 


Отравяне с въглероден диоксид
           При концентрация над 30 мг/л. Получава се при специално подаване на CO2 от собственика на аквариума.
Симптоми: Рибата диша бързо и тежко, стои на повърхността. Рибката умира бързо от рязкото изменение на pH. 
Лечение: Спира се подаването на CO2, засилва се аерацията. Може да се добави 3% водороден прекис 20 мл/100 л вода.

Уебсайт в alle.bg